Flytta utomlands

Utomlands! Spännande, stimulerande och pirrigt?

Är du på väg att flytta utomlands?

Har du kanske redan flyttat?

Då har du säkert funderingar kring hur vardagen för familjen fungerar i det nya landet och den nya kulturen.

Undersökningar visar att den största orsaken till att utlandsposteringar avbryts är att medföljande inte trivs. Detta beror till stor del på gapet mellan det förväntade och verkligheten. Förebygg detta! Globatris hjälper dig smidigt och enkelt via Skype.

 

Förberedelser för att flytta utomlands

Goda förutsättningar och en bra start får du med förberedelser.

Mycket skall ordnas inför en utlandsflytt. Biljetter, transport av bohag och husdjur, läkarbesök, bostad, försäkringar och skolor är några exempel. Men hur förbereder du dig själv för utlandsflytten?

En flytt är något av det mest stressframkallande du kan utsättas för. För att minska påfrestningen bör du i förväg informera dig om vad som väntar vid en utlandsflytt – vilka reaktioner, krav och utmaningar som förr eller senare dyker upp. Genom att vara medveten om dessa och ha verktygen för att kunna hantera dem ser du till att etableringen av ditt och familjens nya berikande liv går lättare och snabbare!

Boka din personliga genomgång via charlotta@globatris.se. Mötet sker oftast via Skype, för att enklare passa in i schemat inför flytten.

 

Att flytta utomlands är en omställning

Kulturchock har du säkert hört talas om men har du även funderat på hur normer, regler och värderingar kan bemötas? Hur uppfattas jag? Vad menar de egentligen? Varför blev det fel? Hur kan jag hjälpa mina barn?

Relationer under stress, identitetsförlust, nya roller och barnens flerspråkighet är andra ämnen som ofta aktualiseras vid en flytt utomlands. En vanlig fråga är ett förvånat och frustrerat “varför känns det så här?!”.

Passar även för hemvändare, och för dem som redan flyttat och har funderingar kring acklimatiseringen och utlandsboendet.

Du som för dig och din familj vill göra det bästa av utlandsperioden/återvändandet kontaktar Charlotta@globatris.se .

Personliga möten eller Skype, grupper, föreläsningar och seminarier i interkulturell kommunikation och handledning vid utlandsflytt är en del av verksamheten för att få familjer att trivas och utvecklas utomlands.

Vill du boka en genomgång eller vill veta mer hör av dig till charlotta@globatris.se

Är du redo att omvandla utmaningarna till möjligheter?

 

Your moving abroad sidekick. Swedish lessons via Skype. Intercultural communication.