– på svenska

Globatris tillhandahåller träning inom kulturell medvetenhet och interkulturell kommunikation

I mötet med andra kulturer uppstår ibland förvirring, eller rent av konflikt, ibland fascination och en nyfikenhet. Ofta handlar det dock om att vi tycker att någon handlar på ett för oss oväntat och avvikande sätt. För det mesta funderar vi inte över att det kan bottna i ett kulturellt betingat förhållningssätt.

Genom att lära oss mer om vad som är kultur och hur den påverkar våra mönster kan vi lättare kommunicera med varandra över kulturella gränser. Lär vi oss dessutom det specifika för olika kulturer fungerar det än bättre. En ökad förståelse för såväl vår egen som andras kultur ger oss verktyg att bättre hantera skillnader.

Globatris tillhandahåller träning inom kulturell medvetenhet och interkulturell kommunikation:

Kulturell träning innebär bl.a. att du

  • ökar medvetenheten om din egen kultur samt att  och hur den påverkar din vardag
  • ökar medvetenheten om skillnader i olika kulturer
  • stärks i din förmåga att agera i ett nytt kulturellt sammanhang

Träningen syftar till att använda och värdesätta sin egen förmåga i en ny kulturell omgivning. Insikt i kulturen kombineras med fokus på goda relationer, ömsesidig respekt och förtroende mellan folk med olika kulturell bakgrund.

Träningen skräddarsys för varje tillfälle och deltagare. Den kan ske individuellt via Skype eller möte; i grupp genom seminarier och workshops. Teori blandas med praktiska övningar samt diskussioner och egna erfarenheter.

Kontakta charlotta@globatris.se.

 

Your moving abroad sidekick. Swedish lessons via Skype. Intercultural communication.