All posts by Globatris

Öva adjektiv

Öva svenska; adjektiv

Studera och öva adjektiv. Vad är det? Hur fungerar de? Vad ska jag tänka på?

Varför säger man “en god kanelbulle” men “många goda kanelbullar”?

Klicka här för förklarande text och övningar https://learnswedish.globatris.se/2021/02/adjektiv/

GDPR

Below you find information about how Globatris collects and handle your personal data according to GDPR (länkar)

Your details will never be shared with anyone else.

Globatris gets email inquires from potential customers. In case an inquiry does not lead to a customer relationship the email and its data is erased within 3 months. The addresses are not collected for newsletters or anyone else.

For those of you who are our customers, Globatris collects and save data for administration and handling regarding scheduling, invoicing, bookkeeping, planning lessons and sessions, sending out suggested Swedish language homework and individual tips for learning Swedish. Data is also saved regarding content of the lessons.

All electronic data is password protected.

For those of you who sign up for a newsletter (which you can do if you are interested in learning Swedish, and go here) the data will be stored and used for sending these out in/via Mailchimp. The data you provide is an email address and a name (which does not have to be an identifiable name). Globatris does not collect addresses and send out newsletters to people who has not signed up. Again, this data is not shared with anyone. Mailchimp is GDPR compliant. The subscriber may unsubscribe at any time.

Data for customers is saved as long as the customer relationship is ongoing, and until the customer asks to have the identifiable data removed.

Ogiltiga sedlar efter 30 juni 2016/ Invalid banknotes after June 30 2016

Efter den 30 juni 2016 blir tre av våra svenska sedlar ogiltiga. Följ länken nedan för att läsa mer, och kontrollera plånböcker och spargrisar! 
After June 30 2016 three of the Swedish banknotes will be invalid. Follow the link below to learn more and check your wallets and piggy banks!

http://www.riksbank.se/Documents/Bilder/Sedlar_giltiga/2016/Tidplan/tidsplan_981x1075px_SVE_2.jpg

There is also an app “kolla pengarna” which allowes you to keep track of timeline for banknotes/ coins changes and learn about the new ones. 

Enkät om utlandssvenskar

Svenskar i världens enkät om svenskar utomlands // survey on Swedes abroad

“För att få veta mer om utlandssvenskarna har vi satt ihop en enkät som vi skulle bli väldigt tacksam för om ni tog er tid att svara på. Sprid den gärna vidare till svenska klubbar och föreningar eller vänner som bor utomlands. Ditt deltagande kommer att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete som utlandssvenskarnas främsta intresseorganisation. Notera att enkäten endast riktar sig till svenskar som för närvarande bor utomlands och alltså inte de som har sin hemvist i Sverige. Det är heller ingen medlemsundersökning, utan öppen för alla svenskar som bor utomlands.”

För mer info klicka in på www.sviv.se

 

 

 

 

 

 

Gott nytt år!

Happy new year – gott nytt år! A big thank you to all my customers and supporters 2014.

The last Swedish class this year I gave this morning – on New years eve – and on Friday the 2nd I will have my first meeting 2015 with an expat family.

Gott nytt år!