Enkät om utlandssvenskar

Svenskar i världens enkät om svenskar utomlands // survey on Swedes abroad

“För att få veta mer om utlandssvenskarna har vi satt ihop en enkät som vi skulle bli väldigt tacksam för om ni tog er tid att svara på. Sprid den gärna vidare till svenska klubbar och föreningar eller vänner som bor utomlands. Ditt deltagande kommer att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete som utlandssvenskarnas främsta intresseorganisation. Notera att enkäten endast riktar sig till svenskar som för närvarande bor utomlands och alltså inte de som har sin hemvist i Sverige. Det är heller ingen medlemsundersökning, utan öppen för alla svenskar som bor utomlands.”

För mer info klicka in på www.sviv.se

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *